sâmbătă, 23 aprilie 2016

Cuvânt al Părintelui Iachint, ucenicul de chilie al Părintelui Cleopa Ilie - despre inselarea p Boca

Scrisoare către Editura Babel , 21. 02. 2015 , Mănăstirea Sfântul Pavel Sfântul Munte Athos

“Iubiți frați întru Hristos

În începutul acestei scrisori vă mărturisesc bucuria mea de a găsi o adre a voastră, a ce lor de la Editura Babel și Fundația Creștină Părintele Arsenie Boca.
Mă numesc Iachint și acum fac parte din obștea Mănăstirii Sfântul Pavel, din Sfântul Munte Athos. Cred că nu aș fi avut ce vă scriu acum dacă bunul Dumnezeu nu rânduia să fiu ucenic de chilie Părintelui Cleopa Ilie.


Aici sunt rânduit pe lângă ascultarea de paraclisier le traduc creștinilor români când se scot Sfintele Moaște și să le vorbesc. Apoi mai mereu sunt nevoit le vorbesc și de Părintele Arsenie Boca. Iar pentru că spun creștinii că cele ce le aud și le primesc în scris de la mine nu se potrivesc cu cele ce le spuneți și scrieți frățiile voastre ia aveți pe acest DVD, în do- sarul „Iachint”, toate lucrările mele. Cercetați, vă rog, mai întâi pliantul cu numele Mărturi- sitori” și cartea „Creștinii cred și mărturisesc întru Adevărul lui Dumnezeu”, care se află în dosarul „1 Creștinii mărturisesc”, mai cu seamă ultimul capitol: „Legându-ne cu inima de cineva sau de ceva numai putem fi liberi și mărturisitori. Iată, aștept corectările voastre, al vostru este a lămuri lucrurile cu privire la Părintele Arsenie Boca întru Adevărul lui Dumnezeu, ca nu pierdem cugetul Bisericii Ortodoxe, nu pervertim conștiința Bisericii a aproapelui nostru, să nu aducem babilonia în Biserică.

Iubiților, nu amestecăm mierea cu otravă! Domnul nostru Iisus Hristos pe toți ne face
atenți, zicând: ce folos este omului de ar dobândi lumea toată, iar sufletul său își va pierde? (Matei 16, 26) . Nu judecați după față, zice, ci dreaptă judecată judecați (Ioan 7, 24). Zice nu-i judecăm pe oameni deloc când cad în cate, dar nu se leapădă de credință, ca nu fim judecați (Matei 7, 1). Dar când e vorba de cei care caută ne lipsească de mărgăritarele Credinței Lui ne poruncește nu le dăm curs, ci să-i judecăm ca fiind câini și porci (Matei 7, 6).

Părinții noștri Cleopa, Arsenie Papacioc, Adrian Făgețeanu, Paulin Leca și alții, care l-au cunoscut pe Părintele Arsenie Boca, nu au spus tot, au spus câte ceva ca ne liniștim, nu ne smintim căutând să-l scoatem sfânt. Iată, cine ține cu tot dinadinsul -l scoată sfânt pe Părintele Arsenie Boca îi arată a fi rfitori și invidioși pe acești Părinți care nu au căutat decât slava lui Dumnezeu.
Cred că este de datoria frățiilor voastre cercetați cu luare aminte cărțile care apar cu
privire la Părintele Arsenie Boca. Mai întâi cele ce apar la editura voastră, poate că arătând adevărul care ne face liberi vi îndrepta și numele editurii. Vedeți ce scrie Dan Lucinescu în
cartea Părintele Arsenie Boca un sfânt al zilelor noastre, la p. 16, editura Siaj 2009. Ce adevăr mărturisește acest cunoscător al sfințeniei Părintelui Arsenie Boca prin cuvintele:

Părintele Arsenie Boca ajunsese încă de tânăr la stadiul de mare evoluție spirituală, specifică celebrilor eremiți, existenți în lamaseriile tibetane, înainte de ocuparea Tibetului de către comuniștii chinezi ai lui Mao Zedong?
Părintele Arsenie Papacioc nu mințea când ne spunea (scriu din cele ce îmi aduc aminte):
„Eu care l-am cunoscut pe Arsenie, acum când sunt întrebat de credincioși dacă este bine - i citească Acatistul vreau nu vreau trebuie le spun câte ceva, ca nu se smintească, nu- și pervertească credința. Eram odată mai mulți tineri la el, la Sâmbăta de Sus, și ne-a spus [Părintele Arsenie Boca], printre alte: Vedeți locurile acestea, pe aici am fost acum 300 de ani cu duhul lui Ilie”. Pentru că am văzut și auzit atea lucruri neortodoxe de la el când am fost călugărit și mi s-a pus numele Arsenie m-am întristat, înțelegând că mulți vor lua drept ucenicul lui. Apoi când m-am întâlnit cu el în București, când era dat afară din mănăstire, și mi-a spus:
- Acum tu rămâi în locul meu!” Eu i-am răspuns:
- Nu! fiecare cu locul lui”.

Citiți în cartea Jurnal duhovnicesc, al Părintelui Paulin Leca, editura Stadion, Bacău 2013, pp. 70-71; 109-l10. Acest Părinte îl considera văzător cu duhul” și sfânt” pe Părintele Arsenie Boca, vroia să devină ucenicul lui (p. 47), dar cunoscându-l mai bine a ajuns să afirme:
„… n-am văzut o lepădare publică a sa de toate acele rătăciri spiritiste și erezii steineriene”. Este bine vedeți și Nota 10, de la sfârșitul acestei cărți (pp. 386-387), făcu de cel care a îngrijit această ediție, Doctorul Ioan Gându.

Dar cred că Părintele Arsenie Boca se prezintă cât a putut de clar, cum s-a prins de înșelare, în Cărarea Împărăției, p. 210, unde zice printre altele: „… precum urmărim o armonie între facultățile sufletești, tot așa trebuie să urmărim și o armonie și între cunoștințele din cât mai multe domenii, precum și o sinte a acestora cu viața. Multă știință apropie pe om de Dumnezeu, puțină știință îl îndepărtează și de știință și de Dumnezeu. Iar omul atâta prețuiește câtă apropiere de Dumnezeu și-a câștigat în sine. Dumnezeu i-a dat o valoare mare, însă tre buie și el să și-o câștige”.

Este știut că Părintele Arsenie Boca nu a căutat se zidească printr-un părinte duhovnicesc, întru Hristos. Care este lauda lui? Lauda lui Hristos este Tatăl, zice: Eu de la Mine nu am grăit; ci Tatăl cela ce M-a trimis pe Mine, Acela poruncă Mi-a dat, ce voi zice și ce voi grăi” (Ioan 12, 49); și în alt loc: „Eu slava care Mi-ai dat-o Mie, am dat-o lor ca fie una, precum Noi una suntem; Eu întru ei și Tu întru Mine, ca fie ei devârșit întru una și ca cunoască lumea că Tu M-ai trimis” (Ioan 17, 22-23).

Cine este Părintele său duhovnicesc? Mitropolitul Nicolae Bălan când a văzut că avea talent la caricaturi, la trimis la școală, la trimis în Sfântul Munte Athos și văzându-l că are priză la popor la hirotonit și avansat. Apoi tot el la dus la Mănăstirea Prislop și tot el la chemat de acolo. Atunci, din cate, Părintele Arsenie Boca, (cred) nu a făcut ascultare și de aici i-a venit căderea, el l-a rugat pe Mitropolit să-l lase în continuare la Prislop. Atunci neascultându-l nici pe Părintele Dumitru Stăniloae, care dorea ca la Prislop împreună cu Părinții Dometie și Antonie Plămădeală lucreze la Filocalie, o introduce pe Julieta cu care avea legătură de la Sâmbăta de Sus și îi determină pe aceștia plece. Într- un an o face stareță pe aceasta și apoi vin problemele. Acest Părinte al său, Mitropolitul Nicolae Bălan, se spovedea la Părintele Cleopa și (cred) se plângea cu privire la el. De asemenea și Mitropolitul Nicolae Mladin, P.S. Andrei Magieru și Mitropolitul Antonie Plămădeală, care a fugit cu motiv întemeiat de la Prislop la Mănăstirea Slatina, se spovedeau la Părintele Cle- opa și (cred) se plângeau cu privire la Părintele Arsenie Boca. Cele auzite de la aceștia (cred) l-au determinat pe Părintele Cleopa să-i scrie acele scrisori, cu smerenie, Părintelui Arsenie, în care îl ruga vină la Mănăstirea Slatina -i folosească duhovnicește. Dar Părinte Arsenie Boca nu a venit la Slatina.

Apoi, știu din gura Părintelui Cleopa că dus fiind de Sfântul Sinod să pună rânduială în mănăstirile din Ardeal, mai cu seamă la Mănăstirea Arad Gai, l-a întâlnit pe Părintele Arsenie Boca la Episcopia Aradului și a dorit i-a binecuvântare, -l îmbrățișeze, dar nu a reușit. Părintele Arsenie Boca i-a zis batjocoritor: „Ce măi moldovene vii tu ne înveți călugărie!”
Odată Părintele Cleopa mi-a mărturisit de ce nu dădea binecuvântare la oameni să-i ci- tească Acatistul Părintelui Arsenie Boca și băga cuvântul, ca nu se smintească aceștia:
„Nu-i citiți Acatistul căci nu e canonizat!” Înțelegerea sfinției sale cu privire la Părintele Ar- senie era precum a majoritatea Părinților duhovnicești, care l-au cunoscut, aceea că: Împri etenirea cu Julieta i-a adus căderea”.

Iată, este știut, lauda rintelui Cleopa sunt Părinții lui, în primul rând Duhovnicul Paisie Olaru și Starețul Ioanichie Moroi. Cu Părintele Arsenie Boca nu stau lucrurile la fel, nu a ținut la aceasta, după cum mărturisește el însuși, a căutat se apropie de Dumnezeu prin cunoș tințele din cât mai multe domenii”, până chiar și din magie. Cine, dintre cei care au fost aproape de Părintele Arsenie Boca și au dorit să rămână întru Hristos, Mântuitorul nostru,nu au mărturisit adevărul? Iată, până și Părintele Teofil Părăian, cel care a îndrăznit spună că: „Un ortodox se poate împărtăși și la catolici, dacă nu are unde”, care mărturisea evlavia sa la „Sfânta Maria Tereza” chiar și aici în Sfântul Munte, zice: „nu am un cult pentru el”.

Așadar, v-am scris acestea vouă, cu sinceritate, după cum vedeți, ca înainte de a căuta vă împliniți visele care vi le-ați propus voi: „Fundația Creștină Părintele Arsenie Boca” și „Editura Babel, căutați vă limpeziți și limpeziți lucrurile cu privire la Părintele Arsenie Boca întru Hristos. Până acum, sincer vă spun, pe bună dreptate vă identificați „Editura Babel - Fundația Creștină Părintele Arsenie Boca”, amestecare.

Oare nu vedeți cum prin Părintele Arsenie Boca se lucrează apostazia (lepădarea de credință) în chip tacit? Ecumeniștii s-au arătat că nu-l canonizează, tocmai ca se strângă sem- nături. Câți din cei care au dat semnătură pentru canonizarea Părintelui Arsenie au știut că dând semnătură pentru canonizarea lui dau semnătură pentru canonizarea ereticilor Francisc de Assisi și Wulfila semiarianul, pictați de el cu aureolă de sfinți în biserica Drăgănescu?

Sfântul înseamnă Canon, fiind canonizat, oricine va putea picta în bisericile ortodoxe pe eretici precum a pictat Părintele Arsenie. Ecumeniști canonizându-l nu zic că e sfântul lor, cel mai mare proroc al lor, ci al vostru. Iată, pervertesc conștiința ortodoxă a credincioșilor ca să se bucure deunirea Bisericii, adică de apostazie. Dacă acum cei care au „evlavie la Părintele Arsenie îndreptățesc pictarea ereticilor de către el cu minunile care le face, gândiți-vă, ce va fi după acea unire, când vor fi și mai părăsiți de har cei care o acceptă. Ce o să zică cei care îl văd sfânt pe Părintele Arsenie?

 Foarte posibil, vor zice: „Iată această unire este de la Dumnezeu, Părintele Arsenie ne- a arătat-o demult!Dar noi știm clar, Sfinții Pării, între care se numără și Cuviosul Lavrentie al Cernigovului, ne atenționează: „Lui aminte, zice, la toate cele ce vă spun căci totul se pregă- tește cu foarte mare viclenie. Toate bisericile și mănăstirile vor fi într-o bustare imensă, pline de bogății, ca niciodată, dar să nu mergeți în ele... Bisericile vor fi deschise, dar creștinul ortodox (trăitor, viu cu sufletul) nu va putea intra în ele se roage, căci în ele nu se va mai aduce jertfa fără de sânge a lui Iisus Hristos. În ele va fi toată ,,adunarea satanică”… Încă o dată vă repet să nu intrați în aceste biserici, căci Hristos și binefacerea Lui nu vor fi acolo”
.
Iată ce va fi cu bisericile care acceptă ca sfinți pe Francisc de Assisi și pe Wulfila semiarianul, cel care îl vedea pe Hristos creatură și nu Dumnezeu-Om. Iată de ce este nevoie -l iubim întru Hristos pe Părintele Arsenie Boca și să mărturisim acum, cât mai avem cu cine ne înțelege, că ce a făcut acolo înseamnă uciunea pustiirii. 

Iată înțelegerea cea mai favorabilă pentru Părintele Arsenie, la care am ajuns, cu darul lui Dumnezeu  [Noi am spune nu este cu darul lui Dumnezeu o asemenea răstălmăcire pomenită mai jos. Până aici este o privire limpede, cu darul lui Dumnezeu. Dar a spune Părintele Arsenie Boca îndemnând prin pictu și prin scris la ecumenism, sugerează nu este bun ecumenismul este tipic gândirii ucenicilor înfierbântați, care văzând cornița de drac vor să ne convingă că este vânătă, după cum spunea Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul. De altfel, după cum ne-a explicat Părintele Iachint însuși, a  scris acest compromis gândit, din milă pentru îndgitorii lui Arsenie, ca să aibă un pretext venit tocmai de la idolul lor, ca, măcar așa, să combată ecumenismul, nd vor fi îndemnați prin celelalte învățăturile pictate și scrise ale protagonistului de la Drăgănescu, să cadă și ei în ecumenism. Despre ecumenismul evident al Părintelui Arsenie Boca am scris și noi, cu darul lui Dumnezeu, două capitole distincte. Unul din ele, se referă chiar la acest text al Părintelui Iachint, repetat în studiul sfinției sale, atât de folositor, despre Ulfilas episcopul goților, cum îl numea Părintele Arsenie Boca.
]:

E foarte posibil ca Părintele Arsenie să fi pictat ereticii în biserica Drăgănescu cu gândul ca noi să pricepem că ecumenismul, acceptarea că Biserica Trupul lui Hristos este dezbinată,
unirea Bisericilor, recunoașterea ca sfinți a tuturor ereticilor și povățuitor pe Papa, însem- nează urâciunea pustiirii, care s-a zis prin Daniil prorocul (9, 26), stând în locul cel Sfânt, cel ce citește să înțeleagă (Matei 24, 15). A accepta că Biserica Trupul lui Hristos este dezbinată, înseam a tăgădui Dumnezeirea lui Hristos, înseamnă al accepta ca Sfânt pe Wulfila semiari- anul, care tăgăduia Dumnezeirea lui Hristos. Al accepta pe Papa Francisc, Povățuitor, în- seam al accepta ca Sfânt pe Francisc de Assisi. Apoi este știut că aceia care se vor împărtăși la altarele bisericilor care acceptă unirea Bisericii”, acceptă ca sfinți toți ereticii, nu se împăr- tășesc cu Trupul lui Hristos, Dumnezeiesc și omenesc. Unirea lor este în hristosul lui Wulfila semiarianul”.

Iată, v-am scris acestea crezându-vă sinceri, cred că și voi mă veți înțelege că v-am scris sincer și mă veți corecta și mă veți bucura făcând ce depinde de voi.
Bunul Dumnezeu, Cel în Sfânta Treime slăvit și închinat, pentru Născătoarea de Dumnezeu, să vă ajute tuturor săvârșiți tot lucrul bun, după voia Sa, spre slava Sa. Amin.Iachint
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu