miercuri, 4 martie 2015

Declarație publică despre IMPORTANȚA OREI DE RELIGIE

ASCOR BRASOV: http://ascorbrasov.ro/?q=content%2Fdeclara%C8%9Bie-public%C4%83-despre-importan%C8%9B-orei-de-religie


-câteva dintre motivele pentru care ora de religie trebuie să rămână  accesibilă în şcoala românească:
  • Religia face parte din cultura noastră naţională, din istoria şi identitatea poporului român, Biserica fiind primul lăcaş de educaţie în istoria noastră.
  • Statul, Familia, Şcoala şi Biserica îşi deleagă reciproc responsabilitatea pentru educarea copiilor. Ora de religie constituie un rezultat concret al interacţiunii celor patru factori în viaţa elevului.
  • Educaţia din familie este întregită de ora de religie.
  • Religia predată în şcoli formează un tânăr echilibrat, capabil să facă faţă problemelor şi pericolelor vieţii.
  • Ora de religie formează caracterul, completează dezvoltarea copilului şi îl ajută să relaţioneze mai bine cu ceilalţi în spiritul iubirii aproapelui.
  • Prin ora de religie tinerii învaţă despre iubire, despre adevăratele valori şi virtuţi morale ale omului.
  • Religia reprezintă o cale de rezolvare a problemelor de conştiinţă complexe cărora tinerii de azi trebuie să le facă faţă, lucru demonstrat fără tăgadă de-a lungul istoriei umane.
  • Ora de religie contribuie semnificativ la depăşirea ignoranţei religioase, ignoranţă care constituie un factor al generării intoleranţei religioase şi culturale, al unor atitudini şi tendinţe extremiste.
  • Educaţie fără Religie înseamnă şcoală fără suflet, neam fără Dumnezeu şi fără identitate.
  • În abordarea interdisciplinară a învățământului modern, concluzia este că nu putem face educație morală fără Dumnezeu sau educaţie ştiinţifică fără Dumnezeu.

-în majoritatea statelor europene este recunoscută importanţa religiei în procesul de devenire a fiinţei umane, atribuindu-i-se acesteia locul cuvenit în sistemul de învăţământ. Astfel, în 75% din ţările Uniunii Europene, Religia este predată sub forma învăţăturii de credinţă a religiei, iar în 25% sub forma istoriei religiilor. Exemplificăm, spunând că majoritatea ţărilor alocă educaţiei religioase în planul de învăţământ, 1-3 ore/săptămână: Anglia şi Ţara Galilor - 1 oră; Belgia - 2 ore; Danemarca - 1 oră; Irlanda - 92 ore / an; Germania - 56-62 ore/an; Grecia - 2 ore; Islanda - 1 oră; Italia - 1,5 ore; Luxemburg - 3 ore; Malta - 2 ore; Norvegia - 78 ore/an; Portugalia - 1 oră; România - 1oră; Spania - 1,5 ore; Suedia - 1 oră.


În concluzie, Statul trebuie să asigure în mod explicit, prin lege, accesul facil şi nediscriminatoriu la studiul religiei care, în mod legal, face parte din trunchiul comun al materiilor de studiu. 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu