duminică, 29 iunie 2014

RÂNDUIALA RUGĂCIUNII lepădării de la credinţa cea necurată a musulmanilor

Începutul ca la rânduiala pentru evrei, pentru cei ce vin să se boteze. Preotul îl întreabă, zicând:

Întrebare Mai  întâ te  întreb  pe  tine,  te  lepezi  de  toată credinţa mahomedană cea potrivnică lui Dumnezeu şi de toate ale lor spurcate socoteli, şi le afuristi pe ele?
Răspuns: Mă lepăd de toată credinţa mahomedană cea potrivnică lui Dumnezeu şi de toate ale lor spurcate socoteli, şi le afurisesc pe ele.
Întrebare:  Te lepezi de Mahomed, pe care turcii îl cinstesc ca pe un apostol şi prooroc al lui Dumnezeu, şi-l blestemi pe el, ca pe o slugă a diavolului şi nu a lui Dumnezeu, şi ca pe un prooroc mincinos?
Răspuns: Mă lepăd de Mahomed ca de o slugă diavolească şi ca
de un prooroc mincinos, şi-l afurisesc pe el.
Întrebare: Te lepezi de Resull, şi de Alie, ţinerile lui Mahomed şi de Hasan şi de Gusein, fiii lui şi de Abubechir şi de Urne, şi de Talhan şi de Abupacrin şi de Saduchin şi de Maieu şi de Zupir şi de  Adelleaşi  de  Zent  şi  de  Izit  şi  de  Saişi  de  Udmaşi  de ceilalţ ce împreună   tăinuitor ş împreună   lucrător ş de urmaşii lui Mahomed? Şi-i blestemi pe ei, ca pe nişte mincinoşi dascăli şi slugi diavolti şi potrivnici lui Dumnezeu?
Răspuns Mă  lepăd  de  toţi  aceşti  dascăli  turceşti,  hulitori
asupra lui Dumnezeu şi mincinoşi şi-i afurisesc pe ei, ca pe nişte diavolti slujitori.
Întrebare:  Te lepezi de  Zadize şi  de Anse şi de Zennep şi de
Imchelfima,  de  cele  mai  întâi  şi  mai  spurcate  din  femeile  lui
Mahomed şi de Fatmana, fiica lui? Şi le blestemi pe ele?
Răspuns:  Mă lepăd de toate acestea şi le blestem pe ele, ca pe nişte lucrătoare de spurcăciune şi potrivnice lui Dumnezeu.
Întrebare: Te lepezi de cartea cea hulitoare asupra lui Dumnezeu, a blestematului Mahomed, care se numeşte Coran, şi de toate învăţăturile  şi  pravilele  şi  obiceiurile  şi  de  hulele  lui,  ş le blestemi pe ele, ca pe nişte potrivnice lui Dumnezeu şi stricătoare de suflet?
Răspuns:  Mă lepăd de Coran şi de toate căile şi învăţăturile
blestematului Mahomed, şi le blestem pe ele, ca pe cele ce sânt potrivnice lui Dumnezeu şi hulitoare şi pierzătoare de suflet.
Întrebare: Te lepezi de toţi dascălii turceşti cei înşelători şi hulitori, şi de toate hulitoarele asupra lui Dumnezeu şi mincinoasele scorniri ale lui Mahomed şi a tuturor urmaşilor lui, precum pentru oarecare dumnezeu, cel cu totul ferecat pentru rai şi pentru cea dobitocească viaţă a lor într-însul după înviere, şi de toate spurcatele porunci şi aşezăminte ale lui Mahomed şi a urmaşilor lui cele pentru nunţi şi pentru dezlegările nunţilor, şi cele pentru femeile şi necuratele ţiitoare şi pentru cele asemenea cu acestea, ca pe unele ce sânt urâte lui Dumnezeu, şi le blestemi pe ele?
Răspuns: De toate acestea mă lepăd, ca pe unele ce sânt urâte lui Dumnezeu, şi le blestem pe ele.
Întrebare: Te lepezi de toate ale lui Mahomed, hulitoarele minciuni zise pentru Hristos Domnul nostru şi pentru Preacurata Maica Lui şi pentru crtini, şi le blestemi pe ele?
Răspuns: Mă lepăd de toate acestea şi le blestem pe ele.
Întrebare:  Te  lepezi  de  toate  spurcatelaşezări  ale  lui Mahomed cele pentru rugăciuni? Şi de închinăciunile cele ce se fac către Mecca? Şi de casa de rugăciune ce este în Mecca? Şi de însuşi locul acela ce se numte Mecca? Şi de tot cuprinsul lui şi de toate adunările şi de obiceiurile turceşti cele pentru rugăciuni, şi le blestemi pe ele?
Răspuns: Mă lepăd de toate acestea şi le blestem pe ele.
Întrebare: Lepădatu-te-ai de spurcata şi de potrivnica lui Dumnezeu, credinţa turcească şi de hulitorul asupra lui Dumnezeu, dascălul lor Mahomed şi de toţi urmaşii lui şi de toată învăţătura lor cea hulitoare, şi-i blestemi pe ei şi-i lepezi?
Răspuns:     M-am    lepădat     de     spurcata    şi     potrivnica                     lui
Dumnezeu, credinţă turcească şi de hulitorul asupra lui Dumnezeu, dascălul lor Mahomed şi de toţi urmaşii lui şi de toată învăţătura lor cea hulitoare, şi-i blestem pe ei şi-i lepăd.
Întrebare: Dorti a te împreuna cu adevărat,ră de nici o îndoială şi făţărnicie, din tot sufletul u şi din toată inima ta, cu Unul  adevăratul Domnul şi  Dumnezeul nostru  Iisus  Hristos,  şi crezi într-Însul ca întru Cel ce cu adevărat este Fiul lui Dumnezeu celui viu?
Răspuns:  Doresc a  mă  împreuna cu  adevărat, ră  de  nici  o
îndoială şi făţărnicie, din toată inima şi din tot sufletul meu, cu unul adevăratul Domnul şi Dumnezeul Iisus Hristos şi cred într- Însul, ca întru Cel ce cu adevărat este Fiul lui Dumnezeu celui viu.


Şi după această lepădare, se citesc lepădările de la botez şi apoi se botează cel venit din credinţa musulmană.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu