marți, 6 ianuarie 2015

Rugaciune alcătuită de Sofronie patriarhul Ierusalimului la sfintirea aghiasmei celei mari de Boboteaza

Din molitfelnic: http://www.mirem.ro/pdfuri/molitfelnic.pdf


"Treime mai presus de fire, preabună, preadumnezeiască, atotputernică, a toate văzătoare, nevăzută, nepătrunsă, făcătoarea fiinţelor celor înţelegătoare şi a firilor celor cuvântătoare, bunătatea cea firească, lumina cea neapropiată, Care luminezi pe tot omul care vine în lume, străluceşte şi întru mine nevrednicul robul Tău! Luminează ochii minţii mele, ca să îndrăznesc a lăuda binefacerea şi puterea Ta cea nemăsurată. Fie bineprimită rugăciunea ce se aduce de mine pentru poporul ce stă înainte; să nu oprească păcatele mele venirea aici a Sfântului Tău Duh, ci mă iartă, Ceea ce eşti preabună, ca să strig către Tine fără osândire şi să grăiesc şi acum: Te slăvim pe Tine, Stăpâne Iubitorule de oameni, Atoateţiitorule Împărate, Cel ce eşti mai înainte de veci. Te slăvim pe Tine, Ziditorule şi Făcătorule a toate. Te slăvim pe Tine, Fiule al lui Dumnezeu, Unule-Născut, Cel ce eşti fără tată din mamă şi fără mamă din Tată. Că în sărbătoarea trecută Prunc Te-am văzut, iar în aceasta de acum desăvârşit Te vedem pe Tine, Cel ce Te-ai arătat desăvârşit, Dumnezeul nostru, din Cel desăvârşit.

Astăzi ne-a sosit nouă tuturor vreme de praznic şi ceata sfinţilor cu noi se adună, şi îngerii cu oamenii împreună- prăznuiesc. Astăzi, harul Sfântului Duh în chip de porumbel asupra apelor a venit. Astăzi, Soarele cel neapus a răsărit şi lumea cu lumina Domnului se luminează. Astăzi, luna cu raze luminoase tot pământul luminează. Astăzi, stelele cele luminoase cu lumină strălucitoare lumea înfrumuseţează. Astăzi, norii rourează din cer omenirii ploaia dreptăţii. Astăzi, Cel nezidit, de voia Sa este atins cu mâna de către făptura Sa. Astăzi, Proorocul şi Înaintemergătorul se apropie de Stăpânul, şi cu frică stă înaintea Lui, văzând pogorârea lui Dumnezeu la noi. Astăzi, apele Iordanului se prefac în vindecări cu venirea Domnului. Astăzi, cu curgeri tainice toată făptura se adapă. Astăzi, păcatele oamenilor se şterg în apele Iordanului. Astăzi, raiul s-a deschis oamenilor şi Soarele dreptăţii ne luminează nouă. Astăzi, apa cea amară, din timpul lui Moise, se preface în dulceaţă poporului, cu venirea
Domnului. Astăzi, sântem izbăviţi de plânsul cel de demult şi ca un Israel nou ne-am mântuit. Astăzi, ne-am izbăvit de întuneric şi cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu ne luminăm. Astăzi, negura lumii se ridică cu arătarea Dumnezeului nostru. Astăzi, se luminează cu făclii de sus toată făptura. Astăzi, înşelăciunea se surpă şi calea de mântuire se face nouă prin venirea Stăpânului. Astăzi, cele de sus cu cele de jos împreună-prăznuiesc, şi cele de jos cu cele de sus împreună-vorbesc. Astăzi, obştea cea sfinţită şi mult vestită a ortodocşilor se bucură. Astăzi, Stăpânul merge la Botez, ca să ridice firea omenească la înălţime. Astăzi, Cel neplecat se pleacă robului Său, ca să ne libereze pe noi din robie. Astăzi, Împărăţia Cerurilor am dobândit, iar Împărăţia Domnului nu va avea sfârşit. Astăzi, pământul şi marea şi-au împărţit bucuria lumii, şi lumea de veselie s-a umplut.


Te-au văzut apele, Dumnezeule, Te-au văzut apele şi s-au temut. Iordanul s-a întors înapoi, văzând Focul Dumnezeirii pogorându-Se trupeşte şi intrând într-însul. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe Sfântul Duh în chip de porumbel pogorându-Se şi zburând în împrejurul Tău. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe Cel nevăzut făcându-se văzut, pe Făcătorul întrupat, pe Stăpânul în chip de rob. Iordanul s-a întors înapoi şi munţii au săltat văzând pe Dumnezeu întrupat, şi norii au dat glas, mirându-se de Cel ce a venit, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, prăznuirea Stăpânului văzând astăzi în Iordan şi pe Cel ce moartea neascultării şi boldul înşelăciunii şi legătura iadului în Iordan a afundat şi a dăruit lumii Botezul mântuirii. "

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu