sâmbătă, 10 ianuarie 2015

ISLAMUL este o făcătură evreiască împotriva Creștinătății

"Prin secolul al VI-lea văd evreii cum Creştinismul se întinde şi cuprinde toată lumea. Vor însă, cu orice chip, să oprească răspândirea lui. Îi nelinişteşte înaintarea impetuoasă a credinţei şi învăţăturii lui Hristos. Se adună atunci în taină mai-marii evreilor, Sanhendrinul şi plăsmuiesc o religie luptătoare împotriva Creştinismului, mahomedanismul.

Foarte puţini, poate, ştiu că islamul nu a fost lucrarea şi plăsmuirea analfabetului şi sălbaticului Mahomed, ci a evreilor. Foarte puţini au habar că mahomedanismul este făcătură evreiască, deoarece toate informaţiile istorice despre acest lucru sunt măsluite de către cei ce au interes să ascundă asta. Cine mai ştie azi, că însuşi Mahomed era evreu după mamă? Câţi ştiu că, cel puţin trei dintre femeile lui erau evreice şi că el era îndrăcit? Cine a aflat vreodată că toţi cei apropiaţi din jurul său erau sataniști (vrăjitori, astrologi şi spiritişti).

Au lucifericii Sanhendrinului să facă din analfabetul, epilepticul şi demonizatul beduin Mahomed, profet mincinos. L-au propulsat în frunte ca, prin sabie, să răspândească mincinoasa religie şi să rănească astfel Creştinismul.
Dar care este consecinţa acestei atitudini duşmănoase a evreilor împotriva lui Hristos? Ce-au câştigat căpeteniile luciferice a Sanhendrinului de pe urma născocirii Islamului? Au creat astfel cel mai rău şi mai neîmpăcat duşman de moarte al iudaismului. 

Primul sânge evreiesc a fost vărsat de însuşi Mahomed, lucru pe care adepţii religiei lui îl continuă până astăzi. Nu este mult timp de când, 110 milioane de arabi au depus greu jurământ ca să nimicească de pe faţa pământului şi ultimul evreu! Acuma, când sunt scrise aceste rânduri, 600 milioane de musulmani, pe care evreii i-au născocit ca să lovească Creştinismul, sunt gata să rănească de moarte, până la dispariţie, pe israeliţi, şi nu pe creştini, cum îşi plănuiseră ei de mai înainte.

Ca atare, vezi, cititorule că Dumnezeu a întors asupra capetelor lor, săgeţile pe care le îndreptau împotriva creştinilor. Vezi că într-adevăr „lovesc cu piciorul în ţepuşă”… (Mai multe date doveditoare despre faptul că evreii sunt inspiratorii şi izvoditorii mahomedanismului şi despre obârşia evreiască a lui Mahomed, a se citi cartea distinsului scriitor Washington Irving, tradusă în greacă în 1930 de către St. Ikonios şi publicată la editura “Eleftherudaki”. Nr. de înregistrare a Bibliotecii Parlamentului 2171)"

extras din cartea ECUMENISMUL FARA MASCA

....................................................................................................

RÂNDUIALA RUGĂCIUNII lepădării de la credinţa cea necurată a musulmanilorÎntrebare:   Ma întâi   te între p tine t lepez de toată credinţa mahomedană ceapotrivnică lui Dumnezeşi detoate allor spurcate socoteli, şile afuristi pe ele?
Răspuns: Mă lepăd de toatăcredinţa mahomedană ceapotrivnică lui Dumnezeşi detoate ale lor spurcate socoteli, şilafurisesc pe ele.
Întrebare Te lepezi deMahomed, pe care turcii îlcinstesc cpe un apostol şiprooroc al lui Dumnezeu, şi-blestemi pe el, ca pe o slugă adiavolului şi nu a lui Dumnezeuşi ca pe un proorocmincinos?
Răspuns: Mă lepăd de Mahomed ca de o slugă diavolească şi ca
de un prooroc mincinosşi-l afurisesc pe el.
Întrebare: Te lepezi de Resull, şi de Alie, ţinerile luiMahomeşi de Hasan şi de Gusein, fiii lui şi de Abubechirşi de Urne, şi dTalhan şi de Abupacrin şi de Saduchin şide Maieu şi de Zupir şd Adellean  ş d Zen ş d Izit ş d Sait  ş d Udman  ş dceilalţi   cei   împreună  tăinuitori   şi   împreună   lucrători   şi   durmaşiluiMahomed? Şi-i blestempe ei, ca pe nişte mincinoşdascălişi slugi diavolti şi potrivnici lui Dumnezeu?
Răspuns:   Mă  lepă d toţ aceşt dascăl turceşti, hulitori
asupra lui Dumnezeu şi mincinoşi şi-i afurisesc pe ei, ca peniştdiavolti slujitori.

Întrebare: Te lepezi de cartea cea hulitoare asupralui Dumnezeu, a blestematului Mahomed, care se numeştCoran, şi de toatînvăţăturil ş pravilel ş obiceiurile ş d hulel lui şi   lblestemi pe ele, ca pe niştepotrivnice lui Dumnezeşi stricătoarde suflet?
Răspuns Mă lepăd de Coran şi de toate căile şînvăţăturile
blestematuluMahomed, şi le blestem pe ele, ca pe cele cesânpotrivnice lui Dumnezeşi hulitoare şi pierzătoare desuflet.

Întrebare: Te lepezi de toate ale lui Mahomed,hulitoarelminciuni zise pentru Hristos Domnunostru şipentru Preacurata Maica Lui şi pentru crtini, şi leblestemi pe ele?
Răspuns: Mă lepăd de toate acestea şi le blestem pe ele."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu