sâmbătă, 22 noiembrie 2014

Maxime si cugetari ortodoxe

"Sufletul curat, daca va privi în el însusi, Îl va vedea, ca într-o oglinda, pe Dumnezeu." Sfântul Atanasie cel Mare 

Cunoastem firea divina prin lucrarile Sale. ( Sfântul Vasile cel Mare)

Dumnezeu poate câte vrea, dar nu vrea câte poate. ( Sfântul Ioan Damaschin)

Dumnezeu este Ratiune si pricina întregii miscari neîncetate si toate ratiunile îsi au în El stabilitatea neclintita si dinamismul fara de sfârsit. ( Nichita Stithatul)

Dumnezeu este începutul, mijlocul si sfârsitul oricarui bine. ( Sfântul Marcu Ascetul)

În Sine, Dumnezeu este Gândire necunoscuta, Cuvânt negrait si Viata necuprinsa. ( Sfântul Maxim Marturisitorul)

"Mai bine este a ne ruga cu evlavie pentru aproapele, decât a-l mustra pentru tot lucrul." ( Sfantul Marcu Ascetul) 

Mare virtute e a răbda cele ce vin asupra noastră şi a iubi pe cei ce ne urăsc, după cuvântul Domnului. (Marcu Ascetul)

Definiţia iubirii: sporirea prieteniei faţă de cei ce ne ocărăsc. (Diadoh al Foticeii)

Oamenii se socotesc raţionali însă pe nedrept, căci nu sunt raţionali. Unii au învăţat cuvintele şi cărţile vechilor înţelepţi. Dar raţionali sunt numai aceia care au sufletul raţional, pot să deosebească ce este binele şi ce este răul, se feresc de cele rele şi vătămătoare sufletului şi toată grija o au spre cele bune şi folositoare sufletului; iar acestea le săvârşesc cu multă mulţumire către Dumnezeu. Numai aceştia trebuie să se numească raţionali.(Antonie cel Mare)

Definiţia nădejdii: călătoria minţii spre cele nădăjduite. (Diadoh al Foticeii)

 "Nemânierea este dorinţa nesăturată de necinstire, precum în cei iubitori de slavă deşartă dorinţa de laudă este nemărginită. Blândeţea este starea nemişcată a sufletului, care rămâne aceeaşi în necinstiri ca şi în laude.

Sufletul bârfitor are în loc de limbă spine: căci se vatămă pe sine, pe ascultător şi uneori şi pe cel grăit de rău.”

Cel ce iubeşte pe Iisus, se deprinde cu oste­neli; iar prin stăruinţa în osteneli, izgoneşte trândăvia.

Sufletul se întăreşte prin ostenelile nevoinţii; iar făcând toate cu măsură, alungă trândăvia.Cel ce-şi stăpâneşte pântecele, veştejeşte pofta şi mintea lui nu slujeşte gândurilor de curvie.

Mintea celui înfrânat este biserică a Duhului Sfânt; iar mintea lacomului este sălaş a] ciorilor. [Sfantul Talasie Libianul] Dumnezeu nu poate fi cuprins de mintea umana; daca ar fi cuprins, n-ar mai fi Dumnezeu. ( Evagrie din Pont)

Daca n-ar fi un singur Dumnezeu, n-ar fi Dumnezeu. ( Sfântul Efrem Sirul)

"Sufletul este pentru trup ceea ce este carausul pentru car. S-a imbatat carausul ? Si carul inainteaza in dezordine. S-a intunecat sufletul de patima ? Si trupul se tavaleste prin mocirla . " ( Sfantul Ioan Gura de Aur )

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu