marți, 21 iunie 2016

Scrisoarea monahilor Gheron Sava și Gheron Gavriil din Sfântul Munte către PS Longhin, episcop de Bănceni

Preasfinţitului Longhin, Episcop de Bănceni si vicar de Cernauţi  13 iunie 2016
Preasfinţite Părinte,
           În numele multor ieromonahi, monahi şi pusnici mărturisitori ai Sfântului Munte dorim să ne exprimăm toată dragostea, admiraţia, recunoştinţa şi mulţumirea pentru poziţia fermă pe care o aveţi faţă de panerezia ecumenistă, aşa cum o numeşte Sfântul Iustin Popovici, mare mărturisitor al epocii noastre.
         Cunoaştem faptul ca imediat ce aţi aflat despre declaraţia comună dintre Patriarhul Chiril şi căzutul Papă Francisc aţi întrerupt pomenirea Patriarhului Chiril la toate sfintele slujbe în Eparhia Preasfinţiei Voastre, ceea ce arată o dragoste neînfricată către Dumnezeul cel Atotputernic.
        De asemenea, prezenţa Preasfinţiei Voastre la Simpozionul „Sfântul şi Marele Sinod, mare pregătire fără aşteptări” de la Pireu şi cuvântul emoţionant pe care l-aţi rostit, ne-au mişcat profund în a înţelege mai bine responsabilitatea noastră de a mărturisi cu preţul sângelui Adevărul lui Hristos.
        Nu dorim să vă aducem laude, pentru că ştim că ceea ce aţi făcut este datoria unui ierarh al lui Hristos şi aşa ar trebui să procedeze orice ierarh – cu conştiinţa că va da socoteală pentru turma încredinţată lui spre păstorire. Dar din păcate, în aceste vremuri, a face ceea ce este firesc a devenit lucru de laudă şi foarte rar printre noi creştinii, fie monahi, fie preoţi, fie arhierei.
        Ne-am bucurat foarte mult şi de opera filantropică pe care o desfaşuraţi la mănăstirea Preasfiţiei Voastre, care este rodul dragostei de Dumnezeu şi de oameni. Numai o inimă mare poate să poarte de grija de atâţia copii, dintre care mulţi cu nevoi speciale, alţii cu boala secolului SIDA. Numai cineva care iubeşte poate să facă asta. Cu adevărat toate acestea sunt rodul credinţei vii şi înflăcărate în Hristos, Cel care v-a întărit şi vă întăreşte totdeauna spre tot lucrul bun, pentru că aţi ales să-i urmaţi Lui cu adevărat.
      Exemplul pe care l-ati dat prin oprirea pomenirii, care este cea mai clară mărturisire, a fost o întărire permanentă pentru noi monahii atoniţi, care, deşi suntem in Sfantul Munte, suntem prigoniţi şi încercaţi la rândul nostru, acum când incercam sa luminam poporul dreptcredincios.
     Astăzi când am scris scrisoarea aceasta, am aflat că nici Biserica Rusă nu va participa la Sinodul din Creta, ceea ne-a bucurat, dar în acelaşi timp am rămas cu o nelinişte în suflet, pentru că erezia nu a fost înfierată, balaurul nu a murit, ci trăieşte şi duce încă multe vieţi la pierzare.
Atâta timp cât Bisericile care s-au retras din Sinodul Panortodox nu au exprimat clar că motivul retragerii lor este erezia ecumenistă propagată şi de participarea la Consiliul Mondial al aşa-ziselor Biserici şi toate celelalte erezii ecleziologice, cum ar fi erezia Bisericilor nedepline, erezia ramurilor, erezia minimalismului dogmatic, nu s-a stârpit erezia, nu s-a făcut mai nimic.
Până când nu se va înfiera şi condamna sinodal aşa-zisul Consiliu Mondial al Bisericilor şi toate celelalte erezii izvorâte din acest consiliu şi din papism, vom rămâne tulburaţi, vom rămâne neliniştiţi şi nemângâiaţi, vom respira greu mirosul ereziei care ne sugrumă şi în Sfântul Munte, în Facultăţile de Teologie Ortodoxă din toata lumea, în biserici, în predicile ierarhilor ecumenişti, în ideile alterate ale teologilor şi ale mirenilor în general.
     Credem că Dumnezeu a adus vremea ca să se taie acestă erezie a ecumenismului, şi credem că acum e momentul pentru toţi ierarhii mărturisitori ai Ortodoxiei ca să ceară Sinoadelor din care fac parte condamnarea oficială a ereziei eclesiologice ecumeniste care conferă „Har şi Taine şi Biserică” ereticilor.
      Vă scriem aceste gînduri din Sfăntul Munte, unde ziua şi noaptea ne nevoim vărsand lacrimi pentru fiecare cuvant pe care l-am adresat în această scrisoare, care este o lucrare comună a parinţilor marturisitori aghioriţi.
Va sarutam dreapta,
Gheron Sava Lavriotul
Membru al gherondiei Sfintei Manastiri, Marea Lavra, Sfantul Munte
Telefon mobil: +306947011111 fix: +302377-023754
Gheron Gavriil
Sfânta Chilie Aghiou Hristodulu, Sfânta Mănăstire Cutlumus, Sfântul Munte
traducerea din limba greaca a fost realizata de preot Matei Vulcanescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu