sâmbătă, 8 februarie 2014

CINE A SCRIS BIBLIA

Biblia, în forma pe care o avem astăzi, este o adunare de cărţi din Vechiul şi Noul Testament, având autori diferiţi şi fiind scrise chiar şi la câteva sute de ani distanţă una de alta.
Vechiul Testament conţine 39 de cărţi canonice, recunoscute de către tradiţia iudaică, pe de-o parte, şi de Biserica Ortodoxă, pe de alta. Acestora li se adaugă alte 14 cărţi, pe care ambele tradiţii le consideră doar „bune de citit“, adică ziditoare de suflet, conţinutul lor nefiind obligatoriu pentru actul de credinţă în sine.
Noul Testament cuprinde 27 de cărţi canonice, recunoscute încă din secolul IV (Sinodul local din Laodiceea, anul 360) şi secolul VIII (Sinodul al VII-lea Ecumenic, anul 787) şi rămase astfel în conştiinţa şi practica Bisericilor Ortodoxe.
În totalitate, Sfânta Scriptură cuprinde 80 de cărţi dintre care 66 sunt considerate de Biserica Ortodoxă ca fiind canonice, adică inspirate de Duhul Sfânt.
IPS Bartolomeu Anania face o descriere magistrală a ceea ce reprezintă Biblia:
"Biblia e Cartea care cuprinde cărţile. Biblia, aşadar, e Biblioteca; Biblioteca prin excelenţă, singură şi singulară în dumnezeiasca ei omenitate. Orice bibliotecă din lume poate avea cuvinte despre Dumnezeu; Biblia e însăşi rostirea lui Dumnezeu, anume pentru oameni şi prin oameni. Inspirată de Duhul Sfânt, ea e Cartea devenită cărţi."
În continuare prezentăm cărțile care alcătuiesc Biblia și autorii acestor cărți:
VECHIUL TESTAMENT
CARTEA
AUTORUL
Facerea
Moise
Ieșirea
Leviticul
Numerele
Deuteronomul
Iosua Navi
Iosua Navi
Judecători
Iosua Navi
Rut
Samuel, dupa Talmudul Babilonian, ceea ce este puțin probabil.
Cartea Întâi a Regilor
Bucăți din carte pot fi scrise de Samuel sau ucenicii lui. Moartea lui Samuel este menționată în 1 Samuel 25.
Cartea a Doua a Regilor
Cartea a Treia a Regilor
Necunoscut. Tradiția ebraică străveche îl numește pe Ieremia.
Cartea a Patra a Regilor
1 Paralipomena
Ezdra
2 Paralipomena
Ezdra
Ezdra și alții
Neemia
Neemia și alții (probabil unul din autorii Ezdra)
Estera
Necunoscut, posibil Mardoheu
Iov
Necunoscut
Psalmii
David, fii lui Core, Asaf, Solomon, Moise și alții
Proverbele lui Solomon
Solomon și alții
Ecclesiastul
Probabil Solomon
Cântarea cântărilor
Cel puțin primul verset îl atestă pe Solomon ca autor
Isaia
Isaia
Ieremia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ieremia
Iezechiel
Ezechiel
Daniel
Daniel
Osea
Osea
Amos
Amos
Miheia
Miheia
Ioil
Ioil
Avdia
Avdia
Cartea lui Iona
Iona
Naum
Naum
Avacum
Avacum
Sofonie
Sofonie
Agheu
Agheu
Zaharia
Zaharia
Maleahi
Maleahi
Cartea lui Tobit
Tobit
Iudita
Iudita
Baruh
Epistola lui Ieremia
Ieremia
Cântarea celor trei tineri
Cartea a treia a lui Ezdra
Ezdra
Cartea Înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah
Istoria Susanei
Bel și Balaurul
Cartea Întâi a Macabeilor
Cartea a Doua a Macabeilor
Cartea a Treia a Macabeilor
Rugăciunea lui ManaseNOUL TESTAMENT
CARTEA
AUTORUL
Matei
Matei
Marcu
Marcu
Luca
Luca
Ioan
Ioan
Faptele Apostolilor
Luca
Romani
Pavel
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Tit
Filimon
Evrei
Pavel
Iacob
Iacob
1 Petru
Petru
2 Petru
1 Ioan
Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Iuda
Apocalipsa
Ioan

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu